„Żagle” Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

Jak rozumiemy nowoczesny patriotyzm?

Nowoczesny patriotyzm zrywa z błędnym przekonaniem, że miłość do Polski jest czymś archaicznym lub wstydliwym. Przeciwnie, postawa szacunku i oddania własnej Ojczyźnie w dzisiejszych czasach nic nie straciła na swojej aktualności. Zarazem określenie „nowoczesny” sugeruje, że pewne tradycyjne kategorie i sposoby pielęgnowania patriotyzmu kształtowane w okresie walki o niepodległość powinny dziś zostać uzupełnione o nowe spojrzenie.

Na jakich filarach opiera się Akademia?

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to jedna z największych kuźni młodzieżowych projektów społecznych, a zarazem przyszłych elit! Jesteśmy dumni z Polski i tej miłości i dumy uczymy także młodzież: profesjonalnie i praktycznie, na poważnie i z uśmiechem. Łącząc nowoczesność z tradycją realizujemy trzy ścieżki naszej działalności: kulturę pamięci, samorządność i patriotyzm gospodarczy. Zachęcamy, aby przejść od narzekania do działania i odnosimy sukcesy. IV coroczne edycje Akademii to już kilkaset wykonanych przez młodzież lokalnych projektów społecznych!

kultura pamięci:

kultura_pamieci
to kultywowanie naszych polskich tradycji i obyczajów, promowanie polskiego języka, historii, sztuki; pamięć o tym skąd pochodzimy i kim jesteśmy, pobudzanie tożsamości naszych wspólnot lokalnych.

patriotyzm gospodarczy:

patriotyzn gospodarczy
to rozwój postawy przedsiębiorczej, wspieranie i docenianie polskich przedsiębiorców np. przez kupowanie polskich produktów, zakładanie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, dbałość o rozwój gospodarczy i rozwój zaawansowanych technologii.

samorządność:

samorzadnosc
czyli branie sprawy w swoje ręce – powoływanie organizacji i podejmowanie konkretnych działań służących dobru lokalnej wspólnoty i całego państwa, kontrola różnych obszarów życia publicznego, propagowanie postaw obywatelskich i praktyczna służba ojczyźnie.

Kiedy zaczęła się nasza historia?

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to projekt realizowany od 2012 roku przez Klub Ja­gielloński we współpracy z Fundacją PKO Banku Polskiego (wcześniej od 2009 r. pod nazwą Akademii Dojrzałych Obywateli). Od 2015 roku Akademii patronuje także Minister Edukacji Narodowej.

Ostatnia – IV edycja (2015/2016) objęła swoim zasięgiem wszystkie 16 województw, 136 szkół i ponad 4000 uczniów! W 2012 udział w Akademii wzięło 50 szkół. Cieszymy się, że Akademia aż tak się rozrosła! Wciąż jednak przed nami wiele do zrobienia.

 

Czym zajmujemy się w Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu?

Obecna działalność Akademii jest skierowana głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i realizowana we współpracy z nauczycielami lub opiekunami. W przyszłości chcemy także prowadzić szerzej zakrojone kampanie ogólnospołeczne. Uczymy patriotyzmu zaangażowanego i praktycznego, będącego odpowiedzią na konkretne lokalne potrzeby.

Wierzymy w młodych ludzi, dlatego nie dajemy im gotowych rozwiązań, ale stawiamy przed nimi wyzwania i przygotowujemy do działania stosując nowatorskie i atrakcyjne techniki edukacyjne.

 

UWAGA: Udział szkoły lub innej placówki w projekcie jest bezpłatny, jednak wiąże się z pewnymi obowiązkami: wyznaczeniem osoby dorosłej, która będzie sprawowała opiekę nad uczniami podczas trwania projektu, wyselekcjonowaniem grupy uczniów oraz nieodpłatnym udostępnieniem sal na potrzeby spotkań. W sposób szczególny zwracamy się do nauczycieli WOS, historyków, polonistów, nauczycieli przedsiębiorczości oraz wychowawców klas szkół ponadgimnazjalnych. Zapraszamy także młodzież z innych instytucji oświatowych, np. szkół językowych, domów kultury itp.

Jak działamy?

„Nasz flagowy projekt polega na prowadzeniu w szkołach ponadgimnazjalnych i innych grupach zrzeszających młodzież w wieku 16-19 lat cyklu 2 warsztatów w formie innowacyjnych symulacji oraz zajęć typu case study. Po każdym spotkaniu uczniowie otrzymują zadanie do wykonania. 1 dzień/blok warsztatów poświęcony jest polskiemu systemowi parlamentarnemu (gra Parlament 2.0 wzorowana jest na nowoczesnych symulacjach RPG). 2 blok dedykowany jest systemowi samorządowemu (gra Moje miasto: symulacje pracy gminy, samorządowe studia przypadków, spotkanie z przedstawicielem rady gminy). Szczegółowy opis przebiegu warsztatów znajduje się w kolejnej zakładce: „Czego uczymy?”.

4-strona-b

Akademia wyrasta zatem z naszej pasji do politologii, nauk społecznych oraz działalności obywatelskiej, którą chcemy dzielić się z Wami. Drugą inspiracją jest przekonanie, że najlepiej uczyć „Wiedzy o społeczeństwie” poznając rzeczywiste mechanizmy rządzące życiem publicznym. Dlatego każde zajęcia opierają się na specjalnie przygotowanym przez nas scenariuszu, który pozwoli Wam nie tylko poznać teorię, ale przede wszystkim zrozumieć praktykę. Wierzymy, że dzięki Akademii nie tylko będziecie bardziej świadomymi obywatelami, ale przede wszystkim staniecie się nowoczesnymi patriotami, którzy wolą działać dla innych, niż pielęgnować „kult CV”.

Kto prowadzi warsztaty?

Nasi koordynatorzy z 16 województw współpracują z lokalnymi wolontariuszami. Zajęcia w szkołach prowadzą młodzi pracownicy naukowi szkół wyższych, liderzy organizacji pozarządowych, praktycy oraz wybijający się studenci (w każdej szkole dwie osoby). Są to osoby mające predyspozycje do prowadzenia zajęć, potrafiące również zarazić pasją do działalności społecznej. Dzięki partnerstwu z wieloma lokalnymi środowiskami zajęcia w ramach Akademii prowadzą osoby związane z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Politechniką Opolską, Politechniką Wrocławską, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, UMCS, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytetem Warszawskim.

Na czym polega konkurs Akademii?

Wkład uczestników Akademii w projekt nie ogranicza się jedynie do uczestniczenia w symulacjach/warsztatach. Pomiędzy zajęciami, młodzież, która zdecydowała się wziąć udział w konkursie ma do wykonania dwa zadania.

I ZADANIE: film „Nowoczesny patriota w mojej okolicy”

Pierwsze z nich polega na promowaniu postawy patriotycznej wybranej postaci z “własnego podwórka”. Nakręćcie krótki film (max. 5 min.) na temat „Nowoczesny patriota w mojej okolicy”. Jego bohaterem niech będzie osoba (działająca współcześnie), która swoją postawą realizuje wartości Akademii, wpasowując się w którąś z trzech ścieżek nowoczesnego patriotyzmu.

II ZADANIE: projekt społeczny.

Można filmować i fotografować, ale najważniejsze jest działanie. Drugie zadanie to przeprowadzenie projektu społecznego oraz przygotowanie jego prezentacji w postaci filmiku w formacie umożliwiającym umieszczenie go na YouTube (maksymalna długość nagrania to 5 min.) oraz wypełnieniu Karty projektu.

Dodawanie prac:

Każda z grup biorących udział w projekcie po przygotowaniu filmików przesyła je na adres: anp@kj.org.pl. Organizator po obejrzeniu i stwierdzeniu, że filmik jest zgodny z tematyką i nie narusza przepisów o prawach autorskich zamieszcza go na profilu grupy znajdującym się na stronie projektu.

Jakie są nagrody?

Zwycięzcami Akademii są wszyscy jej uczestnicy, chodzi przecież o promocję nowoczesnego patriotyzmu, więc tu nie może być przegranych! W celu uatrakcyjnienia przedsięwzięcia wprowadziliśmy jednak parę nieco bardziej wymiernych nagród: Nagrodę Ekspertów oraz Nagrodę Politikon Eksperta. Laureaci obu z nich biorą udział w „Weekendzie Zwycięzców” Weekend odbędzie się w wybranym wspólnie przez organizatorów i uczestników miejscu, po zakończeniu finału danej edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Uczestnicy „Weekendu Zwycięzców” będą mieli także okazję wziąć udział w serii zajęć plenerowych kształtujących ich zdolności przywódcze.

Nagroda Politikon Eksperta:

Otrzyma ta grupa, która zbierze najwięcej punktów w rywalizacji na platformie Politikon (https://www.politikon.org.pl/pl/). Ranking rozstrzygnie się 7 czerwca 2018 r. o godzinie 23:59.

Nagrodę Ekspertów:

Tę nagrodę otrzyma z kolei ta szkoła/placówka, która zostanie najwyżej oceniona przez jury w trakcie Wielkiego Finału, który będzie zwieńczeniem kolejnej edycji Akademii.

Wielki Finał

Finał obecnej VI edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. W finałowym zjeździe uczestników Akademii z całej Polski uczestniczyć będą delegacje wszystkich klas (uczniowie + opiekun), które zrealizowały wszystkie zadania konkursowe i do 15 maja 2018 r. przesłały na adres: anp@kj.org.pl 5 minutowy filmik prezentujący wykonany projekt społeczny wraz z wypełnioną Kartą projektu oraz do 20 maja przesłały formularz zgłoszeniowy. Oprócz samego konkursu projektów zaplanowaliśmy dla Was atrakcje takie jak spotkanie ze znanymi postaciami świata sportu, mediów, nauki, kultury, biznesu oraz działaczami społecznymi.

Statuetka

Główną nagrodą Akademii przyznawaną od lat zarówno zdobywcy Nagrody Ekspertów, jak i Nagrody Politikon Eksperta, jest statuetka przedstawiająca orła w koronie, symbolizującego naszą Ojczyznę. Skrzydła orła  otaczają i ochraniają pracujące u jego podstawy postacie. Symbolizują oni tych, którzy nie siedzą, bezczynnie czekając, aż inni podejmą działania, ale biorą sprawy w swoje ręce i wspólnymi siłami budują silniejszą i lepszą Polskę. Autorem projektu i wykonawcą statuetek jest Pan Michał Wąsacz.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close